Towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta.

Gwarancja ta jest ważna wyłącznie na terytorium RP.

Narzędzia i sprzęt podlegający gwarancji należy regularnie konserwować poprzez smarowanie połączeń śrubowych, ruchomych, utrzymywanie w czystości.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy produkty wykorzystywane są niezgodnie z przeznaczeniem,  gdy zostały wypożyczone.

Gwarancja nie obejmuje produktów poddanych naprawom lub próbom naprawy w nieautoryzowanych serwisach.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

 • zaniedbania lub modyfikacji produktu;
 • wypadku;
 • zgubienia produktu;
 • niepoinformowania sprzedawcy/MAGNUS w odpowiednim czasie o powstałych uszkodzeniach;
 • wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
 • normalnego zużycia wynikającego z eksploatacji produktu;
 • ekstremalnych temperatur, gorąca, płomienia, ciągłego narażenia na temperatury przekraczające +40 stopni Celsjusza lub -30 stopni Celsjusza;
 • nieprawidłowej konserwacji produktu, brak smarowania, obejmującej czyszczenie po użyciu, przechowywanie bez narażenia na działanie warunków atmosferycznych i z daleka od światła słonecznego;
 • zastosowania nieodpowiednich metod lub środków czyszczących, takich jak kwasy czy rozpuszczalniki;
 • defektów powstałych podczas działania czynników atmosferycznych, takich jak rdza czy zmiana koloru.
 • Gwarancja nie obowiązuje w szczególnie agresywnych i sprzyjających korozji klimatach (morskim, przemysłowym, w ciągłym kontakcie z wodą, chemikaliami, popiołem, cementem czy pyłem).

Firma Magnus nie ponosi odpowiedzialności za szkody uboczne, pośrednie, specjalne oraz wynikowe, w tym m. in. uszkodzenia lub utratę użyteczności sprzętu, utraconą sprzedaż, zyski lub opóźnienia czy niemożność realizacji niniejszego zobowiązania gwarancyjnego.